Stuveriet E6

Påbyggnad med inspiration av hamnen.

Stuveriets lågdel från 1960-talet har fått två påbyggda kontorsvåningar. En fransk balkong anknyter i skala och karaktär till den befintliga arkitekturen och till de bostadshus som kommer bli framtida grannar. Stora glaspartier ner till golv ger siktvinklar mot gatan och kopplar arbetsplatsen till livet på torget nedanför.

Läs mer Mindre

Fakta

Plats: Masthamnsgatan. Matshuggskajen, Göteborg

Beställare: Stena Fastigheter AB, Betonmast AB

Antal våningsplan: 2

Färdigställt: 2022

Foto: Anna Kristinsdóttir