Välkommen att höra av dig med förfrågningar kring projektidéer eller samarbeten.


Esperantoplatsen 7 - 9
411 19 Göteborg
charlotte.erdegard@ceark.se 0732-29 10 00