Östra Hamngatan 46, 411 09 Göteborg, Sweden

Välkommen att höra av dig med förfrågningar kring projektidéer eller samarbeten.


Östra Hamngatan 46
411 09 Göteborg
charlotte.erdegard@ceark.se 0732-29 10 00