”Mitt mål och drivkraft har alltid varit att ingå i team som skapar byggnader att vara stolt över, som fungerar och med en tydlig karaktär. Kring det finns en omtanke för de man inte känner, som passerar förbi byggnaden varje dag eller lägger handen på dörrhandtaget”


Erdegard Arkitekter kombinerar erfarenhet av det byggbara med kärlek till formglädjen. Vi utformar, utvecklar och omarbetar byggnader med en tydlig arkitektonisk identitet. Fokus ligger på ny- och ombyggnation av kontorslokaler och publika byggnader. Tidiga skeden som volymskisser, tomtutredningar och area-sammanställningar för investeringsbeslut löper parallellt med gestaltningsförslag inför detaljplane- och bygglovsprocesser. Från start läggs riktlinjer ut för hållbarhet, omgivande miljö och tekniska val så att de ingår i investering och gestaltningen från början.
Företaget grundades 2017 av Charlotte Erdegard SAR/ MSA. Efter 20 års arbetserfarenhet finns samarbeten och nätverk med de konsultdelar som ingår i en projektering.
Kontoret söker ständigt nya, trevliga teamkonstellationer!