”Vårt mål och drivkraft - att ingå i team som skapar byggnader att vara stolt över. Byggnader som fungerar och har en tydlig karaktär. Kring det finns en omtanke för dem man inte känner, de som passerar förbi byggnaden varje dag eller lägger handen på dörrhandtaget”


Erdegard Arkitekter kombinerar erfarenhet av det byggbara med kärlek till formglädjen. Vi utformar och utvecklar byggnader med en tydlig arkitektonisk identitet. Fokus ligger på ny- och ombyggnation av kontorslokaler och publika byggnader. Tidiga skeden som volymskisser, tomtutredningar och area-sammanställningar för investeringsbeslut löper parallellt med gestaltningsförslag inför detaljplane- och bygglovsprocesser och projektering hela vägen fram till bygghandling och färdig byggnad. Från start läggs riktlinjer ut för hållbarhet, omgivande miljö och tekniska val så att de ingår i investering och gestaltningen från början.

Företaget grundades 2017 av Charlotte Erdegard SAR/ MSA. Efter lång arbetserfarenhet finns samarbeten och nätverk med de konsultdelar som ingår i en projektering.