Spinneriet, Almedals Fabriker

- Almedal

Pågående arbete med påbyggnad av en kontorsvåning och ombyggnation av befintliga byggnader – fasader och invändigt.

Läs mer Mindre

Fakta

Projekttyp: Kontorshus, om -och tillbyggnad

Storlek: ca 9000 m2 BTA

Uppdragsgivare: Svenska Hus AB

År: 2020-