Rosenlund innergård

Gestaltning av befintlig innergård för att skapa fler sociala ytor.

Läs mer Mindre

Fakta

Projekttyp: Grön innergård

Storlek: 600 m²

Uppdragsgivare: Novi Real Estate

År: 2020 -