Takträdgård

- Rosenlund

Gestaltning och projektering av befintlig innergård för att skapa fler sociala ytor.

Läs mer Mindre

Fakta

Projekttyp: Grön innergård

Storlek: 600 m²

Uppdragsgivare: Novi Real Estate

År: Färdigställt våren 2021