Kontorshus G

Bidrar med en omhändertagen stadssilhuett i områdets lokala skala.

Kontorshus behöver inte vara tråkiga! Kontorshus K vindlar sig upp i en trävarm spiral med en vinterträdgård på taket som avslutande krona. Lameller av återvunnen aluminium ger inte bara byggnaden sin karaktär utan fungerar också som solskydd. Byggnaden trappas uppåt för att göra ett mindre fotavtryck på marken och har ett indrag av taklandskapet i samklang med kvarterets skala. Mot marken viks fasaden upp vid byggnadens entrénod och mötespunkt. Utomhus blåser det nästan jämnt - och lobbyn är det lä, grönt, trä, varmt och tryggt.

Den horisontella fönsterprincipen gör att dagsljuset kommer in långt in i rummet och över skrivborden. Vägganslutningar kan göras till varje fönsterprofil genom specialdetaljer. En kompetens som finns här på Erdegard Arkitekter!

Läs mer Mindre

Fakta

Projekttyp: Kontorshus tävling

Uppdragsgivare: Konfidentiellt

Storlek: 19 510 m2

År: 2022