Levanten, Almedals Fabriker

Pågående arbete med detaljplan.

Läs mer Mindre

Fakta

Projekttyp: Kontorhus

Storlek: 15 000 m² BTA

Uppdragsgivare: Svenska Hus AB

År: 2020 -