Almedal

Pågående arbete med detaljplan och ombyggnation av befintliga byggnader.

Läs mer Mindre

Fakta

Projekttyp: Kontorhus, om - till och nybyggnad

Storlek: 15 000 m² BTA

Uppdragsgivare: Svenska Hus AB

År: 2020 -