Erdegard arkitekter utformar, utvecklar och omarbetar byggnader med en tydlig arkitektonisk identitet. Fokus ligger på ny- och ombyggnation av kontorslokaler och publika byggnader.