Avenyn 25 Skärmtak

Omarbetning av fasaden och skärmtaket vid Bio Avenyn/ f.d. Lindex till originalet från 1939.

Läs mer Mindre

Fakta

Projekttyp: Fasad

Uppdragsgivare: Wallenstam AB

År: 2019 -